Anunț de atribuire contract de închiriere pășune Ruget