Anunț de concesionare – Delegare gestiune prin concesiune a serviciului de alimentare cu apă și canalizare -reluare procedura