Anunț de participare la procedura de achiziție directă de produse în cadrul proiectului cu titlul ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente a Școlii Gimnaziale nr. 1 Valea Danului”- mobilier si materiale sportive