Anunț elaborarea proiectului de hotărâre având ca obiect aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Valea Danului pentru anul 2021 și a estimărilor pe anii 2022-2024