Anunț informare public în etapa elaborării propunerilor aferente documentației Planului Urbanistic General