Anunț / invitație de participare procedura achiziție directă, contract de proiectare și execuție lucrari la ob.”Racordare rețea de canalizare comuna Valea Danului, județul Argeș – etapa I””

Anunt – invitatie de participare la procedura- actualizatHCL 24 din 28.04.2022

Anunt – invitatie de participare la procedura

Formular-declaratie 2022

Anunț / invitație de participare procedura achiziție directă, contract de proiectare și execuție lucrari la ob.”Racordare rețea de canalizare comuna Valea Danului, județul Argeș – etapa I””