Dispoziția nr. 59 / 2021 privind numirea îndrumătorului de stagiu și stabilirea programului pentru desfășurarea perioadei de stagiu a doamnei Dincă Corina, consilier, clasa I, grad profesional debutant, gradația 3, Compartimentul Financiar-Contabilitate, din aparatul de specialitate al primarului