Lista definitivă cu ofertanții calificați în etapa a II-a