Proces verbal ședința extraordinară din 09.02.2024