Raportul procedurii de atribuire a contractului de închiriere a pășunii Ruget