Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere de secretar general al UAT Comuna Valea Danului din data de 14.03.2022