Anunț pentru organizare licitație deschisă Comuna Valea Danului, anunţă scoaterea la licitaţie publică a pajistii disponibile in suprafata de 10 ha din izlazul Ruget aflat in domeniul public al Comunei Valea Danului, judetul Arges