Anunt privind organizarea examenului de promovare in treapta imediat superioara a personalului contractual