Anunț – Delegare gestiune prin concesiune a serviciului de alimentare cu apa si canalizare