Anunț depunere solicitare acord de mediu pentru investiția „Construire pod de acces peste râul Valea Danului pe Drumul Smida, sat Vernești, comuna Valea Danului”