Anunț / invitație de participare procedura achiziție directă, contract de prestări servicii și execuție lucrari la ob.”Extindere alimentare cu apă în punctul Plaiul Oii, pe DJ703H, sat Vernești, comuna Valea Danului”