Anunț pentru organizare licitație deschisă pentru închirierea a două proprietăți imobiliare aparținând domeniului public al comunei Valea Danului