Anunț privind aducerea la cunoștință publică a sectoarelor cadastrale 8,12 și 19 din UATC Valea Danului , în carre se derulează lucrări de înregistare publică