Anunț privind înscrierea în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al comunei Valea Danului

FORMULAR-DE-INSCRIERE-ÎN-REGISTRUL-DE-EVIDENȚĂ-A-SISTEMELOR-INDIVIDUALE-ADECVATE-PENTRU-COLECTAREA-ȘI-EPURAREA-APELOR-UZATE-AL-COMUNEI-VALEA-DANULUIFORMULAR DE INSCRIERE ÎN REGISTRUL DE EVIDENȚĂ A SISTEMELOR INDIVIDUALE ADECVATE PENTRU COLECTAREA ȘI EPURAREA APELOR UZATE AL COMUNEI VALEA DANULUIAnunț privind înscrierea în Registrul de Evidență
a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și
Epurarea Apelor Uzate al comunei Valea Danului

Conform Hotărârii nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, persoanele fizice și juridice, proprietari a spațiilor conectate la un sistem individual adecvat de epurare au obligația de a se înscrie în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al comunei Valea Danului în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a apelor uzate.
ATENȚIE! Obligația înregistrării revine și proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a prezentului act normativ, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului.
În conformitate cu art. 23 din Hotărârea nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, nerespectarea de către persoanele fizice și juridice a dispozițiilor art. 11 alin. (1) și (2) și art. 15 alin. (2), constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei.
Pentru înscrierea în registru vă rugăm completați datele dvs. în formularul anexat, formular pe care il puteți transmite pe e-mail la primarie@valeadanului.cjarges.ro sau la sediul primăriei, la registratură.
Primar,
PREDA Vasile

Anunț privind înscrierea în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al comunei Valea Danului