Dispoziția nr. 62 din 2021 privind stabilirea salariului de bază al doamnei Țiței Eugenia -secretar general comuna, gradul II, gradația 5, începând cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2021