Anunț / invitație de participare procedura de achiziție directă – execuție lucrari la ob. Racordari la rețea de canalizare pe Str. Lunca, sat Valea Danului, comuna Valea Danului